VIỆN ĐÁNH GIÁ KHOA HỌC VÀ ĐỊNH GIÁ CÔNG NGHỆ
TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ KHOA HỌC VÀ ĐỊNH GIÁ CÔNG NGHỆ

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ

- Đánh giá chương trình
- Đánh giá tổ chức
- Đánh giá trình độ công nghệ
- Tính toán tốc độ đổi mới CN
- Đánh giá CN các dự án đầu tư

TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ

- Định giá công nghệ
- Định giá tài sản trí tuệ
- Định giá kết quả nghiên cứu

ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN

- Đào tạo về đánh giá công nghệ
- Đào tạo về định giá TS trí tuệ
- Cung cấp CDSL chuyên gia KH&CN

Giới thiệu STEC

Stec

Trung tâm Tư vấn đánh giá khoa học và định giá công nghệ là đơn vị trực thuộc Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ. Trung tâm thực hiện chức năng tư vấn đánh giá khoa học, định giá công nghệ và các dịch vụ đào tạo tập huấn

Câu hỏi thường gặp

Quy trình để thực hiện đánh giá nhiệm vụ KH&CN như thế nào ?

…….

…….

Quy trình đánh giá tính toán tốc độ đổi mới công nghệ thế nào?

……………

Đang cập nhật thông tin

Lợi ích từ việc định giá kết quả nghiên cứu/tài sản trí tuệ là gì?

..

Đang cập nhật thông tin

Để định giá kết quả nghiên cứu/tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước, tôi cần làm những gì?

…. đang cập nhât

Tại sao doanh nghiệp/địa phương phải tính toán tốc độ đổi mới?

… Đang cập nhật

HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ NỔI BẬT

Năm 2021

Đề tài KHCN cấp tỉnh Bắc Giang: “Nghiên cứu đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của Doanh nghiệp. Đề xuất giải pháp nâng cao trình độ và năng lực công nghệ sản xuất doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2025 định hướng 2030”

Dự án hỗ trợ thương mại hóa các KQNC của Việt Nam- Aus4innovation”, do Cơ quan Nghiên cứu KH&CN Liên bang Úc (CSIRO)  và Bộ KH&CN phối hợp

Năm 2020

 • Tư vấn đánh giá, tính toán năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) giai đoạn 2015-2020 và đề xuất giải pháp cho giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kiên Giang
 • Thiết kế cập nhật Hệ thống phần mềm đánh giá trình độ, năng lực công nghệ tỉnh Yên Bái theo Hướng dẫn tại Thông tư số 17/2019/TT-BKHCN
 • Tư vấn “Cập nhật Hệ thống cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, bổ sung nâng cấp Hệ thống: Khảo sát đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất trực tuyến” thực hiện theo Thông tư số 17/2019/TT-BKHCN
 • Hỗ trợ tư vấn đánh giá công nghệ cho Doanh nghiệp:  Công ty CP Năm Sao Việt
 • Đánh giá trình độ năng lực công nghệ một số nhóm ngành công nghiệp chủ lực, đề xuất giải pháp nâng cao trình độ năng lực công nghệ trên địa bàn tỉnh Thái Bình đến năm 2025
 • Đề tài KHCN cấp tỉnh Bắc Giang: “Nghiên cứu đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của Doanh nghiệp. Đề xuất giải pháp nâng cao trình độ và năng lực công nghệ sản xuất doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2025 định hướng 2030
 • Tư vấn Hệ thống phần mềm đánh giá trình độ năng lực công nghệ  theo Thông tư số 17/2019/TT-BKHCN tỉnh Trà Vinh cho 05 nhóm ngành sản xuất chủ lực

Năm 2019

Tư vấn đánh giá:

 • Đánh giá chỉ số tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2015-2018
 • Tư vấn đánh giá công nghệ Lidar trong thực hiện phát triển dự án điện gió

Tư vấn định giá:

 • Công nghệ sản xuất phân hữu cơ sinh học NTT; phân bón hữu cơ khoáng chuyên lót NTR1 và phân hữu cơ khoáng chuyên bón thúc NTR2 cho cây trồng

Đào tạo, tập huấn:

 • Đào tạo, phổ biến hướng dẫn những kiến thức cơ bản về pháp luật liên quan và bồi dưỡng nghiệp vụ đến hoạt động đánh giá, định giá công nghệ- Tài sản trí tuệ tại Tp HCM

Năm 2018

Tư vấn đánh giá:

 • Tư vấn, thiết kế, xây dựng hệ thống phần mềm đánh giá trình độ công nghệ trong sản xuất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tư vấn định giá:

 • Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý và khai thác chuẩn đoán hình ảnh tại BVĐK Bình Định

Đào tạo, tập huấn:

 • Tập bồ dưỡng nghiệp vụ “bồi dưỡng kiến thức dịch vụ tư vấn,đánh giá trình độ công nghệ và định giá công nghệ” tại Tp. Pleiku
 • Chuyên đề định giá công nghệ, tài sản trí tuệ phục vụ chuyển giao công nghệ tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Năm 2017

Tư vấn đánh giá:

 • Đánh giá trình độ công nghệ một số ngành sản xuất, lĩnh vực kinh tế chủ yếu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 • Điều tra, đánh giá trình độ công nghệ sản xuất của 03 nhóm ngành công nghiệp (chế biến gỗ, chế biến thực phẩm và gia công cơ khí) trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 • Đánh giá trình độ công nghệ doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, đề xuất giải pháp và chính sách đổi mới công nghệ
 • Xây dựng, nâng cấp hệ thống CSDL phần mềm đánh giá trình độ công nghệ sản xuất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tư vấn định giá:

 • Định giá Tài sản vô hình “Thương hiệu MOVA
 • Hệ thống điều khiển truy cập đa vai trò bằng vân tay
 • Xác định giá trị công nghệ thuộc Dự án “Hoàn thiện Công nghệ nhân giống in vitro và nuôi trồng một số cây thuốc quý có giá trị kinh tế cao (Lan kim tuyến – Anoectochilus setaceus Blume, Đinh lăng – Polycias fruticosa L. Harms. và Gừng gió – zingber zerumber L.sm)”
 • Xác định giá trị công nghệ “Sản xuất một số sản phẩm (viên nén, viên nang, cốm) giàu dinh dưỡng và giàu hoạt tính sinh học từ tảo Spirulina”

Năm 2016

Tư vấn đánh giá:

 • Đánh giá trình độ công nghệ doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Đánh giá trình độ công nghệ và đề xuất giải pháp nâng cao trình độ, đổi mới công nghệ các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2030

Tư vấn định giá:

 • Xác định giá trị kết quả nghiên cứu “Sáng chế kè cừ xiên bê tông cốt sợi” phục vụ xây dựng các công trình bảo vệ bờ chống xói lở bờ sông bờ kênh

SẢN PHẨM

Đánh giá tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị.

Đánh giá trình độ công nghệ doanh nghiệp

HOTLINE
0918 689 255
HÃY ĐỂ LẠI SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA BẠN,
CHÚNG TÔI SẼ TƯ VẤN CHO BẠN

TIN TỨC MỚI

uzhgorodka.uz.ua
Старайтесь регулярно поддерживать связь с родными, по возможности установите определенный график. Договоритесь о кодовом слове или фразе, которая означает, что вы в опасности. Держите родных в курсе вашего текущего места [...]
Xem thêm
Call Now Button