VIỆN ĐÁNH GIÁ KHOA HỌC VÀ ĐỊNH GIÁ CÔNG NGHỆ
TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ KHOA HỌC VÀ ĐỊNH GIÁ CÔNG NGHỆ

Tư vấn định giá

Giới thiệu dịch vụ tư vấn định giá 

Thông tin giới thiệu chung….

Stec trực thuộc Viện đánh giá khoa học và Định giá công nghệ, chúng tôi có chuyên môn sâu trong lĩnh vực tư vấn đánh giá các nhiệm vụ khoa học, đánh giá các chính sách kHCN….

Tư vấn định giá công nghệ

Thông tin chi tiết về dịch vụ …..

Machine Learning, Deep Learning, Neural Networks (NN)

Convolutional Neural Networks (CNN), Recurrent Neural Networks (RNN)

Pattern Recognition, Optical Character Recognition (OCR)

Text Mining, NLP, FastText, Word2Vec, Semantic Models

Transformer Models, Attention Mechanism, ELMo, BERT

Tư vấn định tài sản sở hữu trí tuệ

Thông tin chi tiết về dịch vụ …..

Machine Learning, Deep Learning, Neural Networks (NN)

Convolutional Neural Networks (CNN), Recurrent Neural Networks (RNN)

Pattern Recognition, Optical Character Recognition (OCR)

Text Mining, NLP, FastText, Word2Vec, Semantic Models

Transformer Models, Attention Mechanism, ELMo, BERT

Call Now Button