Điều tra tiềm lực khoa học và công nghệ năm 2019

Trong khuôn khổ triển khai thực hiện nhiệm vụ này, vừa qua Cục Thông tin KH&CN quốc gia đã tổ chức các lớp tập huấn trên cả nước nhằm giới thiệu phương án điều tra, các mẫu phiếu và hướng dẫn điền phiếu Điều tra Tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN năm 2019. Các đối tượng tham gia các lớp tập huấn gồm có đại diện lãnh đạo và các bộ làm công tác thống kê KH&CN của các bộ, ngành và địa phương (sở KH&CN) trên cả nước.

Ông Trần Đắc Hiến, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia, khai mạc lớp tập huấn được tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh ngày 12/6/2019.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn tại TP. Hồ Chí Minh, ông Trần Đắc Hiến, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia cho biết: Đây là lần thứ 2 Bộ KH&CN tiến hành cuộc điều tra quốc gia tiềm lực KH&CN được tổ chức 5 năm 1 lần. Mục đích của cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin về tiềm lực khoa học và công nghệ nhằm đánh giá hiện trạng tiềm lực của các tổ chức KH&CN, có cơ sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch của các Bộ, ngành, địa phương trên cả nước. Các nhóm thông tin điều tra bao gồm: nhân lực KH&CN, nguồn lực tài chính, cơ sở hạ tầng và các tiềm lực KH&CN khác phục vụ việc đánh giá, xây dựng chính sách, chiến lược và kế hoạch phát triển KH&CN quốc gia.

 

 

Comments (No Responses )

No comments yet.

Website đang vận hành thử nghiệm giao diện mới
Quý khách có thể xem thông tin giao diện cũ tại
địa chỉ http://old.stec.gov.vn

Phát triển bởi KSE-SOLUTIONS