VIỆN ĐÁNH GIÁ KHOA HỌC VÀ ĐỊNH GIÁ CÔNG NGHỆ
TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ KHOA HỌC VÀ ĐỊNH GIÁ CÔNG NGHỆ

News

Định giá giống lúa thuần chất lượng cao M1-NĐ

Ảnh thực địa Cường Tân

Lúa chất lượng M1-NĐ nhiều triển vọng

Viện đánh giá khoa học và định giá công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) vừa xác định giá trị tài sản trí tuệ là kết quả nghiên cứu và phát triển giống lúa thuần chất lượng cao M1 – NĐ thuộc dự án:

Viện đánh giá khoa học và định giá công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) vừa xác định giá trị tài sản trí tuệ là kết quả nghiên cứu và phát triển giống lúa thuần chất lượng cao M1 – NĐ thuộc dự án: “Mua bản quyền sản xuất thử và xây dựng thương hiệu giống lúa thuần chất lượng cao M1-NĐ” với Công ty TNHH Cường Tân – Nam Định.

Ông Đoàn Văn Sáu, Giám đốc công ty TNHH Cường Tân chia sẻ, M1 – NĐ là giống lúa thuần chất lượng nhập nội do tác giả Đặng Đức Ninh chọn tạo, làm thuần tử tổ hợp lai IR17494/CR6. Đây là giống cảm ôn, chủ yếu gieo cấy trong vụ mùa (có thể gieo cấy trong vụ xuân muộn).
Giống lúa thuần chất lượng cao M1-NĐ đáp ứng được yêu cầu cấp thiết của sản xuất hạt giống và mục tiêu của chương trình giống công nghệ cao hiện nay, góp phần tăng cường tiềm lực cho Công ty TNHH Cường Tân , tạo ra giống lúa mới cho ngành công nghiệp tỉnh Nam Định, khẳng định vị thế của sản xuất nông nghiệp tỉnh Nam Định đồng thời chủ động nguồn cung ứng cho nhu cầu sản xuất nông nghiệp của tỉnh và một số địa phương trong khu vực.
Viện Đánh giá Khoa học và Định giá công nghệ – Ban lãnh đạo Công ty TNHH Cường Tân – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định – Tác giả giống lúa M1-NĐ Đặng Đức Ninh khảo sát thực địa giống lúa M1-NĐ
Viện đánh giá khoa học và định giá công nghệ cho biết đã mời một số chuyên gia trong lĩnh vực và các chuyên gia tài chính (Bộ Tài chính) tham gia việc xem xét hồ sơ, thẩm định, định giá Giống lúa thuần chất lượng cao M1-NĐ do Công ty TNHH Cường Tân gửi tới.
Với việc được trao kết quả xác định giá Giống lúa thuần chất lượng cao M1-NĐ, góp phần làm cơ sở thương lượng, đàm phán chuyển giao, thương mại hóa theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kết quả của đề án đã xây dựng và lưu trữ thành Hệ thống Cơ sở dữ liệu, phần mềm trực tuyến đánh giá trình độ công nghệ theo Hướng dẫn Thông tư 04/2014/TT-BKHCN và sẽ được chuyển giao và đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của Sở KHCN tỉnh BR-VT để tiếp tục điều tra cập nhật, cũng như cộng đồng doanh nghiệp có thể truy cập tham khảo, so sánh phân tích đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của các thành phần công nghệ, trên cơ sở đó đầu tư đổi mới công nghệ tại doanh nghiệp.
Chủ tọa Hội thảo và các đại biểu tham dự hội thảo nhất trí, đánh giá cao về giá trị sử dụng kết quả của đề án và đề nghị đơn vị tư vấn tiếp tục hợp tác, phối hợp với Sở KHCN tỉnh triển khai giai đoạn tiếp theo của đề án, để phát triển CSDL, nâng cấp các tính năng công cụ trực tuyến, hỗ trợ phân tích tư vấn đánh giá cho doanh nghiệp…
TS.Trần Hậu Ngọc thay mặt cho đơn vị tư vấn, đã cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ, chia sẻ, hợp tác và trao đổi với Sở KHCN tỉnh BR-VT về các hoạt động liên quan đến đánh giá, định giá công nghệ, cung cấp chuyên gia KHCN, tư vấn đào tạo… theo đúng chức năng và điều lệ của Viện Đánh giá Khoa học và Định giá công nghệ trong những năm tiếp theo.

Call Now Button