VIỆN ĐÁNH GIÁ KHOA HỌC VÀ ĐỊNH GIÁ CÔNG NGHỆ
TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ KHOA HỌC VÀ ĐỊNH GIÁ CÔNG NGHỆ

Giới thiệu

Về chúng tôi

Trung tâm Tư vấn Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ

Tên tiếng anh: Center for Science and Technology Evaluation Consultancy (STEC)

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập được thành lập theo quyết định số 66/QĐ-VĐG ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Viện trưởng Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ.

Trung tâm là đơn vị trực thuộc Viện, giúp Viện trưởng triển khai các hoạt động tư vấn, đào tạo và cung cấp các dịch vụ liên quan đến hoạt động đánh giá khoa học và định giá công nghệ.

Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia chất lượng cao trợ giúp tư vấn Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ. Qua quá trình hình thành và phát triển STEC đã và đang kết nối hợp tác với hầu hết các sở KHCN trong cả nước. Ngoài ra, chúng tôi đã cung cấp và triển khai nhiều dịch vụ cho các công ty trong nước với nhiều lĩnh vực khác nhau của KHCN.

Trung tâm Tư vấn đánh giá khoa học và định giá công nghệ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

  • Nghiên cứu, xây dựng tiêu chí, phương pháp, quy trình tư vấn về đánh giá khoa học và định giá công nghệ;
  • Tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn đánh giá khoa học và định giá công nghệ tại tác địa phương trong cả nước. Cung cấp kết quả tư vấn đánh giá khoa học và định giá công nghệ;
  • Tham gia xây dựng, phát triển đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn, phân tích, đánh giá khoa học, định giá công nghệ;
  • Xây dựng, lưu trữ hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin, tài liệu, dữ liệu phục vụ công tác dịch vụ tư vấn đánh giá khoa học và định giá công nghệ;
  • Tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ đào tạo, tư vấn, tập huấn, phổ biến tri thức và kỹ năng về đánh giá khoa học và định giá công nghệ;
  • Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn; hợp tác, liên doanh liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và thực hiện các hoạt động dịch vụ tư vấn đánh giá khoa học và định giá công nghệ.

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH PHÁT TRIỂN

Trung tâm Tư vấn đã và đang phấn đấu sẽ thành tổ chức dịch vụ tư vấn hàng đầu của Việt Nam về lĩnh vực đánh giá, định giá khoa học và công nghệ, nhằm thúc đẩy phát triển thị trường giao dịch mua bán công nghệ, sàn giao dịch công nghệ, đóng góp vào tiến trình thương mại hóa, ứng dụng kết quả R&D và chuyển giao công nghệ vào thực tế sản xuất kinh doanh.

NHÂN SỰ

TS. Trần Hậu Ngọc
Viện trưởng

TS.Trần Hậu Ngọc Viện trưởng Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ chỉ đạo trực tiếp các hoạt động của Trung tâm Tư vấn đánh giá khoa học và Định giá công nghệ.

Tiến sỹ chuyên ngành Tài nguyên nước, Điều khiển hệ thống tại Trường Đại học Quốc gia Vũ Hán Trung Quốc.
Đảng Ủy viên Đảng ủy Bộ KH&CN , thành viên Ban soạn thảo Thông tư về định giá Tài sản trí tuệ, Sở hữu trí tuệ.
Ths. Phạm Hồng Bách
Giám đốc trung tâm

Thạc sỹ Khoa Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Meijo – tại thành phố Nagoya – Nhật Bản.
Hội viên của Hội thẩm định giá Việt Nam, thành viên Ban soạn thảo Thông tư về định giá Tài sản trí tuệ, Sở hữu trí tuệ.
Email: phquach@most.gov.vn
Điện thoại: 0918 689 255

Ths. Lưu Thị Thanh Hảo
Chuyên viên

Phụ trách kế toán
Email: ltthao@most.gov.vn

Ths. Đỗ Viết Tuấn
Chuyên viên

Tư vấn Đánh giá trình độ công nghệ
Email: tuandv@most.gov.vn

Ths. Bùi Thị Hải Yến
Chuyên viên

Tư vấn Định giá công nghệ
Email: bthyen@most.gov.vn

Ths. Dương Ngọc Hà
Chuyên viên

Tư vấn Định giá công nghệ
Email: dnha@most.gov.vn

Call Now Button