HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ TỐC ĐỘ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ TỈNH LONG AN GIAI ĐOẠN 2015-2018


  • By: Bùi Hải Yến
  • Tin tức
  • Chức năng bình luận bị tắt ở HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ TỐC ĐỘ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ TỈNH LONG AN GIAI ĐOẠN 2015-2018

Chủ trì Hội thảo là Ông Lê Quốc Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cùng Ông Trần Hậu Ngọc, Viện trưởng Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ. Tham gia Hội thảo còn có đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Ban Quản lý Khu kinh tế, Cục Thống kê và các đơn vị thuộc Sở KH&CN.

Quang cảnh Hội thảo

Thực hiện Quyết định số 727/QĐ-UBND ngày 28/2/2019 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đánh giá, tính toán chỉ số đổi mới công nghệ, thiết bị trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2015-2018, đơn vị tư vấn là Trung tâm Tư vấn đánh giá khoa học và định giá công nghệ đã tiến hành thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 3371/QĐ-BKHCN ngày 24/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Mục tiêu của nhiệm vụ là xác định chỉ số đổi mới công nghệ, thiết bị của các DN trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2015-2018, từ đó thiết lập cơ sở dữ liệu về tốc độ đổi mới công nghệ làm cơ sở xem xét mức độ đầu tư cho hoạt động đổi mới công nghệ, thiết bị trong một ngành hoặc lĩnh vực của tỉnh Long An trong những năm tới.

Ông Lê Quốc Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Theo kết quả đánh giá, tốc độ số đổi mới công nghệ, thiết bị trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2015-2018 là 20,59%, cao hơn tốc độ chung của cả nước giai đoạn 2014-2017 là 12.06% và cao hơn một số tỉnh khác như: Bến Tre 2012-2015 là 10,73%, Bình Dương 2011-2014 là 12,36%, Bình Định 2014-2017 là 12,62%… Phân tích, đánh giá tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2015-2018 lại cho thấy tương đồng với mức độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Ông Trần Hậu Ngọc Viện trưởng Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ

Kết quả nhiệm vụ còn xây dựng phần mềm quản lý chuyên ngành và cập nhật cơ sở dữ liệu về đánh giá hiện trạng và tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị hàng năm, theo từng giai đoạn, phục vụ cho công tác quản lý, nghiên cứu hoạch định chính sách phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Hội thảo đã ghi nhận những góp ý thiết thực và cụ thể của các đại biểu tham dự. Đơn vị tư vấn sẽ tiếp thu và hoàn chỉnh báo cáo, đơn vị chủ trì căn cứ vào kết quả đánh giá này sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt kết quả nhiệm vụ để làm cơ sở hoạch định chính sách phát triển công nghệ của tỉnh trong thời gian tới./.

Nguồn: Sở KHCN Long An

Website đang vận hành thử nghiệm giao diện mới
Quý khách có thể xem thông tin giao diện cũ tại
địa chỉ http://old.stec.gov.vn

Phát triển bởi KSE-SOLUTIONS