Dịch vụ đào tạo, tổ chức bồi dưỡng tập huấn:

– Đào tạo về đánh giá công nghệ
– Đào tạo về định giá TS trí tuệ
– Cung cấp CDSL chuyên gia KH&CN

Website đang vận hành thử nghiệm giao diện mới
Quý khách có thể xem thông tin giao diện cũ tại
địa chỉ http://old.stec.gov.vn

Phát triển bởi KSE-SOLUTIONS