Dịch vụ đào tạo, tổ chức bồi dưỡng tập huấn:

Đào tạo về đánh giá công nghệ
Đào tạo về định giá TS trí tuệ
Cung cấp CDSL chuyên gia KH&CN

Chương trình hoạt động tư vấn đào tạo với các nội dung tập trung chuyên sâu về các nghiệp vụ đánh giá, định giá công nghệ như:

  • Các nguyên lý cơ bản, nguyên tắc và cách tiếp cận sử dụng trong định giá công nghệ, pháp luật liên quan trong lĩnh vực định giá công nghệ;
  • Định giá tài sản trí tuệ và giá trị công nghệ;
  • Quy trình nghiệp vụ và các phương pháp định giá công nghệ;
  • Thực hành về áp dụng kỹ năng định giá công nghệ; Thực hành kỹ năng lập báo cáo kết quả định giá và đề xuất giá…

Các chương trình đã thực hiện:


[2019]

  • Đào tạo, phổ biến hướng dẫn những kiến thức cơ bản về pháp luật liên quan và bồi dưỡng nghiệp vụ đến hoạt động đánh giá, định giá công nghệ- Tài sản trí tuệ tại Tp HCM.

[2018]

  • Lớp tập bồ dưỡng nghiệp vụ “bồi dưỡng kiến thức dịch vụ tư vấn,đánh giá trình độ công nghệ và định giá công nghệ” tại Tp. Pleiku
  • Chuyên đề định giá công nghệ, tài sản trí tuệ  phục vụ chuyển giao công nghệ tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Website đang vận hành thử nghiệm giao diện mới
Quý khách có thể xem thông tin giao diện cũ tại
địa chỉ http://old.stec.gov.vn

Phát triển bởi KSE-SOLUTIONS