Trung tâm có đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong linh vực tư vấn đánh giá các chương trình khoa học, các sản phẩm khoa học công nghệ.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn đánh giá sau:

Đánh giá chương trình:

Đang cập nhật thông tin chi tiết …

Đánh giá tổ chức

Thực hiện phân tích một cách hệ thống hiệu quả các hoạt động hiện tại, điểm mạnh, điểm yếu và lợi ích mà các tổ chức nghiên cứu mang lại cho nền kinh tế, xã hội và đánh giá tổ chức nào hoạt động hiệu quả nhất. Kết quả đánh giá sẽ giúp xếp hạng các tổ chức nghiên cứu, xác định các khả năng cải tiến và tối đa hóa lợi ích của khoa học và công nghệ (KH&CN) đối với nền kinh tế và xã hội.

Đánh giá trình độ công nghệ(Thông tư số 04/2014/TT-BKHCN)

Chúng tôi thực hiện phân tích, nhận dạng hiện trạng trình độ công nghệ của doanh nghiệp hay ngành sản xuất theo các tiêu chí nhất định nhằm xác định điểm mạnh, điểm yếu của các thành phần công nghệ để từ đó đề xuất các giải pháp, chính sách nhằm đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả và trình độ công nghệ sản xuất của doanh nghiệp hoặc ngành.

 • Đánh giá TĐCN sản xuất theo TT 04/2014/TT – BKHCN đến nay đã được áp dụng thực hiện khoảng 50/63 Sở KHCN.
 • Trong đó hoạt động tư vấn của VISTEC đã triển khai hỗ trợ đánh giá TĐCN sản xuất cho khoảng 20 Sở KHCN.
 • Xây dựng, duy trì và cập nhật Hệ thống cơ sở dữ liệu, Phần mềm đánh giá trình độ công nghệ theo Hướng dẫn của Thông tư 04/2014-TT/BKHCN.
 • Tư vấn đào tạo, tập huấn hướng dẫn và chuyển giao cho tất cả các đối tác đã và đang cài đặt và sử dụng Hệ thống phần mềm của Viện Đánh giá

Tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị

Đang cập nhật thông tin chi tiết …

Đánh giá công nghệ các dự án đầu tư

 • Đánh giá công nghệ là một dạng nghiên cứu chính sách nhằm cung cấp sự hiểu biết toàn diện về một công nghệ hay một hệ thống công nghệ cho đầu vào của quá trình ra quyết định.
 • Là quá trình tổng hợp xem xét tác động giữa công nghệ với môi trường xung quanh nhằm đưa ra các kết luận về khả năng thực tế và tiềm năng của một công nghệ hay một hệ thống công nghệ.
 • Là việc phân tích định lượng hay định tính các tác động của một công nghệ hay một hệ thống công nghệ đối với các yếu tố của môi trường xung quanh
 • Mục đích:
  • Để chuyển giao hay áp dụng một công nghệ;
  • Để điều chỉnh và kiểm soát công nghệ;
  • Cung cấp một trong những đầu vào cho quá trình ra quyết định: xác định chiến lược công nghệ khi có thay đổi lớn trong chính sách kinh tế – xã hội quốc gia; Khi quyết định triển khai một công nghệ mới hay mở rộng một công nghệ đang hoạt động; Xác định thứ tự ưu tiên phát triển công nghệ của quốc gia trong từng giai đoạn

Các dự án đã thực hiện:

[2019]

 • Đánh giá chỉ số tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2015-2018
 • Tư vấn đánh giá công nghệ Lidar trong thực hiện phát triển dự án điện gió

[2018]

 • Tư vấn, thiết kế, xây dựng hệ thống phần mềm đánh giá trình độ công nghệ trong sản xuất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

[2017]

 • Đánh giá trình độ công nghệ một số ngành sản xuất, lĩnh vực kinh tế chủ yếu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 • Điều tra, đánh giá trình độ công nghệ sản xuất của 03 nhóm ngành công nghiệp (chế biến gỗ, chế biến thực phẩm và gia công cơ khí) trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 • Đánh giá trình độ công nghệ doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, đề xuất giải pháp và chính sách đổi mới công nghệ.
 • Nhiệm vụ xây dựng, nâng cấp hệ thống CSDL phần mềm đánh giá trình độ công nghệ sản xuất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 2017

[2016]

 • Đánh giá trình độ công nghệ doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
 • Đánh giá trình độ công nghệ và đề xuất giải pháp nâng cao trình độ, đổi mới công nghệ các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2030.

[2015]

 • Đánh giá hiện trạng trình độ công nghệ doanh nghiệp thuộc các nhóm ngành kinh tế chủ lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
 • Đánh giá hiện trạng trình độ công nghệ doanh nghiệp thuộc các nhóm ngành kinh tế chủ lực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

[2014]

 • Đánh giá hiện trạng trình độ công nghệ doanh nghiệp thuộc các nhóm ngành kinh tế chủ lực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Website đang vận hành thử nghiệm giao diện mới
Quý khách có thể xem thông tin giao diện cũ tại
địa chỉ http://old.stec.gov.vn

Phát triển bởi KSE-SOLUTIONS