Mục đích định giá: việc định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước phục vụ việc giao quyền sở hữu, quyền sử dụng và phân chia lợi nhuận khi sử dụng, chuyển giao quyền sở hữu, chuyển giao quyền sử dụng, góp vốn bằng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước trừ trường hợp phải đấu giá, đấu thầu theo quy định của pháp luật.

Các dịch vụ Tư vấn định giá công nghệ của Trung tâm:


Định giá tài sản trí tuệ

Tài sản vô hình, có tính sáng tạo, xác định được, kiểm soát được và có khả năng mang lại lợi ích kinh tế cho chủ sở hữu tài sản đó.

Tài sản trí tuệ bao gồm đối tượng được bảo hộ và đối tượng không được bảo hộ theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ như sáng chế, bí mật kinh doanh, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, tên thương mại, giống cây trồng, chương trình máy tính, tác phẩm khoa học, sáng kiến, giống vật nuôi, thiết kế kỹ thuật

Định giá kết quả nghiên cứu

Định nghĩa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước: là kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được xác định trên cơ sở hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, được tạo ra từ việc sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước do cơ quan có thẩm quyền cấp dưới hình thức cấp một phần kinh phí, toàn bộ kinh phí hoặc giao quyền sử dụng phương tiện, cơ sở vật chất – kỹ thuật thuộc sở hữu nhà nước để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Hồ sơ chuẩn bị bao gồm chung cho định giá:

 • Giấy đề nghị xác định giá trị công nghệ
 • Thông tin phục vụ đánh giá, định giá công nghệ
 • Quyền sở hữu trí tuệ
 • Báo cáo tài chính hàng năm
 • Thuyết minh/ Báo cáo kết quả
 • Các quyết định chứng minh tài sản công nghệ
 • Tài liệu/ hình ảnh liên quan đến công nghệ

Quy trình định giá, Đánh giá kết quả nghiên cứu, Sở hữu trí tuệ

 

Các hoạt động tư vấn định giá đã thực hiện


[2019]

 • Định giá: Công nghệ sản xuất phân hữu cơ sinh học NTT; phân bón hữu cơ khoáng chuyên lót NTR1 và phân hữu cơ khoáng chuyên bón thúc NTR2 cho cây trồng.

[2018]

 • Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý và khai thác chuẩn đoán hình ảnh tại BVĐK Bình Định.

[2017]

 • Định giá Tài sản vô hình “Thương hiệu MOVA.
 • Hệ thống điều khiển truy cập đa vai trò bằng vân tay.
 • Xác định giá trị công nghệ thuộc Dự án “Hoàn thiện Công nghệ nhân giống in vitro và nuôi trồng một số cây thuốc quý có giá trị kinh tế cao (Lan kim tuyến – Anoectochilus setaceus Blume, Đinh lăng – Polycias fruticosa L. Harms. và Gừng gió – zingber zerumber L.sm)”.
 • Xác định giá trị công nghệ “Sản xuất một số sản phẩm (viên nén, viên nang, cốm) giàu dinh dưỡng và giàu hoạt tính sinh học từ tảo Spirulina”.

[2016]

 • Xác định giá trị kết quả nghiên cứu “Sáng chế kè cừ xiên bê tông cốt sợi” phục vụ xây dựng các công trình bảo vệ bờ chống xói lở bờ sông bờ kênh.

[2015]

 • Định giá công nghệ sơn Nano TiO2
 • Định giá công nghệ sản xuất các loại con lăn chất lượng.
 • Xác định giá trị công nghệ “Chế phẩm tiêu giảm độc Naturenz dung cho người bị nhiễm độc hóa chất mãn tính,suy giảm sức đề kháng”

Website đang vận hành thử nghiệm giao diện mới
Quý khách có thể xem thông tin giao diện cũ tại
địa chỉ http://old.stec.gov.vn

Phát triển bởi KSE-SOLUTIONS