Văn bản pháp luật

# Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 QĐ số 76/QĐ-TTg Về việc ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ 16/01/2018 Download
2 QĐ số 2099/QĐ-TTg Về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ 27/12/2017 Download
3 TT số 10/2019/TT-BTC Hướng dẫn việc xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn Nhà nước Download
4 TTLT số 39/2014/TTLT-BKHCN-BTC Quy định việc định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách Nhà nước Download
5 TT số 18/2019/TT-BKHCN Quy định việc định giá hoạt động và chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ Download
6 TT số 17/2019/TT-BKHCN Hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất Download
7 Luật KHCN 2013 Download
8 Luật Chuyển giao công nghệ 2017 Download
9 Nghị định 76 Download

Website đang vận hành thử nghiệm giao diện mới
Quý khách có thể xem thông tin giao diện cũ tại
địa chỉ http://old.stec.gov.vn

Phát triển bởi KSE-SOLUTIONS